ချင်းပြည်နယ်ဉပဒဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့မှ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့ အဂ္ဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကော်မရှင်မှလှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်း

ချင်းပြည်နယ်ဉပဒဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့မှ  ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့  အဂ္ဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကော်မရှင်မှလှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များ     ဖြန့်ဝေလှူဒါန်း

ချင်းပြည်နယ်ဉပဒဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့မှ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့ အဂ္ဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကော်မရှင်မှလှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်း

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသော အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးစာအုပ်၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေးစာအုပ်များအား ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ်(၉)မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့ ပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်း၊ နှင့် ပြည်ထောင်စုဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့မှ ပေးအပ်သော ဉပဒေစာအုပ်၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဉပဒေ(ပ၊ဒု)၊ စာအုပ်(၃)မျိုးအား ဟားခါးခရိုင်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မတူပီခရိုင်သို့ ချင်းပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဉက္ကဋ္ဌနှင့် ချင်းပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်တို့မှ (၃၀-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးခန်းမ၌  ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

administrator

Close