ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင်  ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူလိုအပ်နေသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များသို့  ဆက်သွယ်၍
အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ကချင်ပြည်နယ် အခန်းအမှတ်(၂၀၄)စုပေါင်းရုံးပထမထပ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။
မြစ်ကြီးနားခရိုင်/မြို့နယ် အခန်းအမှတ်(၂၀၄)စုပေါင်းရုံးပထမထပ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအနောက်၊ ရပ်ကွက်(၃)ပြည်သူ့
ဆေးရုံကြီးရှေ့၊ ဝိုင်းမော်မြို့။
တနိုင်းမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ မုန်ခုန်းရပ်ကွက်၊တနိုင်းမြို့။
ပူတာအိုခရိုင်/မြို့နယ် (ယာယီ)လေယာဉ်ကွင်းရပ်ကွက်(၂) ပူတာအိုမြို့။
ဗန်းမော်ခရိုင်/မြို့နယ် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဟောင်း၊မြေညီထပ်၊သာစည်ရပ်ကွက်
ဗန်းမော်မြို့။
မိုးမောက်မြို့နယ် ခါနန်ရပ်ကွက်၊ မိုးမောက်မြို့၊ အမှတ်(ခန/၁၉၃)
မန်စီမြို့နယ် ကောင်ရာရပ်ကွက်၊ မန်စီမြို့၊ KBC အဝင်လမ်း၊ (က၂/၃၉)
ရွှေကူမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေကူမြို့။
၁၀ မိုးညှင်းခရိုင်/မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ အရှေ့စုရပ်ကွက်(၄)လမ်း၊
မိုးညှင်းမြို့။
၁၁ မိုးကောင်းမြို့နယ် နန်းကောင်းရိပ်သာ၊ ဈေးကုန်းရပ်ကွက်၊ မိုးကောင်းတံတားအဆင်း၊
မိုးကောင်းမြို့။
၁၂ ဖားကန့်မြို့နယ် စုပေါင်းရုံးဝင်း၊မော်ဝမ်းရပ်ကွက်၊ဖားကန့်မြို့နယ်။
ကယားပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ကယားပြည်နယ် အခန်းအမှတ်(၁၂)ဒုတိယထပ်၊ ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊
လွိုင်ကော်မြို့။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊
မကွေးမြို့။
မြို့သစ်မြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ လယ်ပြင်ရပ်ကွက်၊ စည်ပင်တိုက်တန်း၊ မြို့သစ်မြို့နယ်။
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အမှတ်(၃၉၇)၊ လမ်းမတော်၊ တပင်ရွှေထီးရပ်၊ ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်၊ ရေနံချောင်းမြို့၊
ဦးဝင်သိန်းနေအိမ်
ချောက်မြို့နယ် အမှတ်(၃၂၈)၊ရွှေသဌေးရပ်၊ လမ်းမတော်တိုက်တန်း၊ ချောက်မြို့နယ်၊
ဉီးကျော်ရွှေနေအိမ်
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် အမှတ် (၅၈)၊ ကန်သာယာလမ်း၊ မောင်းတိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်ကြီးမြို့နယ်၊
ဉီးတင်ဖေဉီး နေအိမ်
နတ်မောက်မြို့နယ် ဘောဂလမ်း၊ အောင်ဆန်းရပ်၊ နတ်မောက်မြို့နယ်
ဉီးဟန်မိုးအောင်နေအိမ်
ပွင်ဖြူမြို့နယ် တောင်ပိုင်းရပ်၊ လယ်ကိုင်းမြို့၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ဉီးမြင့်ဉီးနေအိမ်
စလင်းမြို့နယ် မဂ္ဂင်လမ်း နှင့် နရပတိလမ်းဒေါင့်၊ ဆိတ်ဖြူ-မင်းဘူးကားလမ်းဘေး၊
မြင်တင်ရပ်ကွက်၊ စလင်းမြို့နယ်၊ ဉီးဇော်မိုးဉီး နေအိမ်
ငဖဲမြို့နယ် မြဝတီလမ်း၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ငဖဲမြို့နယ်၊ ဉီးတင်ထွန်းအောင်နေအိမ်
၁၀ စေတုတ္တရာမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သီဟရပ်၊ စေတုတ္တရာမြို့၊ ဉီးတေဇာမောင် နေအိမ်
၁၁ ရေစကြိုမြို့နယ် အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ စာတိုက်ရုံးတောင်ဘက်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ဉီးမြင့်သန်းနေအိမ်
၁၂ မြိုင်မြို့နယ် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဝန်း၊ ပထမထပ်၊ မြိုင်မြို့နယ်
၁၃ ပေါက်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ ဉီးကြင်ထွန်းနေအိမ်
၁၄ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဝန်း၊အောက်ထပ်၊ ဆိတ်ဖြူမြို့နယ်
၁၅ ကံမမြို့နယ် ရွှေဂူရပ်၊  အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကံမမြို့နယ်၊ ဉီးညိုမြင့်နေအိမ်
၁၆ မင်းလှမြို့နယ် စုပေါင်းရုံးခန်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ မင်းလှမြို့နယ်
၁၇ မင်းတုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်(ယာယီ)
၁၈ အောင်လံမြို့နယ် အမှတ်(၆၀)၊ လမ်းမတော်လမ်းဉီး၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့နယ်
ဉီးမောင်မောင်လေး နေအိမ်
၁၉ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးအပေါ်ထပ်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ (၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ကရင်ပြည်နယ် အခန်း(၁၅/၁၆)ပထမထပ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ကရင်ပြည်နယ်၊
ဘားအံမြို့။
ဘားအံခရိုင်/မြို့နယ် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ ဘားအံမြို့။
ကော့ကရိတ်ခရိုင်/မြို့နယ် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ တိုက်အမှတ်(၄)အခန်း
အမှတ်(၀၀၅)နှင့်အခန်းအမှတ်(၀၁၅)ကော့ကရိတ်မြို့။
မြဝတီခရိုင်/မြို့နယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊သောင်ရင်းခမ်းမဘေး၊ မြို့နယ်
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ မြဝတီမြို့။
ဖာပွန်ခရိုင်/မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ဖာပွန်မြို့။
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊လှိုင်းဘွဲ့မြို့။
ချင်းပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ချင်းပြည်နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ဟားခါမြို့။
ဟားခါးမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ခရိုင်စုပေါင်းရုံးရှေ့၊လိုင်ဗားလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မြို့သစ်
ရပ်ကွက်၊ ဟားခါမြို့။
ဖလမ်းမြို့နယ် ချယ်ရီလမ်း၊မြို့နယ်ခန်းမဆောင်အနီး၊သ/မအသင်းစုရုံး၊ဖလမ်းမြို့။
ဖာရ်ထောက်ရပ်ကွက်၊ ဦးဂွန်ဟဲရှ်နေအိမ်
မင်းတပ်မြို့နယ် အနောက်ရပ်ကွက်၊ ကွက်စိတ်(၃)အမှတ်-န/၆၆ ဦးကီးအွမ်နေအိမ်၊
မင်းတပ်မြို့။
မတူပီမြို့နယ် ပလက်ဝလမ်း၊ လောင်ဗန်းရပ်ကွက်၊ဦးဌေးဝင်းနေအိမ်၊ မတူပီမြို့
အခန်းအမှတ်(၁)၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မတူပီမြို့။
တွန်းဇံမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ခေါဝုန်/လေးဆန်ရပ်ကွက်၊ ဒေါ်မန်လွဲနေအိမ်၊တွန်းဇံမြို့။
တီးတိန်မြို့နယ် ကမ်ဟောင်ရ်လမ်း၊လွယ်ဘွေလ်ရပ်ကွက်၊ဘ/၃၃ တီးတိန်မြို့။
ထန်တလန်မြို့နယ် အမှတ်(၂၂၂)အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ထန်တလန်မြို့။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ် မြို့မ(၁)ဦးဖေခွီရှိန်းနေအိမ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့။
၁၀ ပလက်ဝမြို့နယ် အခန်းအမှတ်(၃)မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး
ဌာန၊ပလက်ဝမြို့။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ(၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ အခန်းအမှတ်(၁၉)စည်သူလမ်း၊
နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
မုံရွာမြို့နယ် အမှတ်(၁/၈၉)မြို့ပတ်လမ်း၊အေးသာယာရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့။
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဈေးကုန်းရပ်၊ နန္ဒဝန်ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။
မြင်းမူမြို့နယ် ဗေဒါလမ်း၊တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း
အတွင်း၊ မြင်းမူမြို့။
မြောင်မြို့နယ် အမှတ်(၆၁)မြောက်ရပ်ကွက်၊ရွှေပေါ်ကျွန်းဘုရားကြီးလမ်း၊မြောင်မြို့။
အရာတော်မြို့နယ် အမှတ်(၃)တောင်ရပ်၊ အရာတော်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးရုံးဝင်းရှိ
(၂)ထပ်ဆောင်အပေါ်ထပ်၊ အရာတော်မြို့။
ဘုတလင်မြို့နယ် မုံရွာရေဦးလမ်းဘေး၊ မြို့နယ်သမဦးစီးရုံးဝင်းအတွင်း၊ မြဝတီရပ်ကွက်၊
ဘုတလင်မြို့။
ချောင်းဉီးမြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ ရုံးလမ်း၊မြို့မရပ်၊ချောင်းဦးမြို့။
ယင်းမာပင်မြို့နယ် (ခ)ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာပင်မြို့၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု OSS ရုံးခန်း။
၁၀ ကနီမြို့နယ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခန်း၊ကနီမြို့။
၁၁ ပုလဲမြို့နယ် အိမ်အမှတ်(၁၇၈)စိန်ရတနာလမ်း၊မြို့လယ်ရပ်၊ ပုလဲမြို့။
၁၂ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အိမ်အမှတ်(၂၇၅)ကုန်းခင်ရပ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဆားလင်းကြီးမြို့။
၁၃ ရွှေဘိုမြို့နယ် အမှတ်(၁၀)မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ရုံးကြီးလမ်း၊ရွှေဘိုမြို့။
၁၄ ခင်ဉီးမြို့နယ် စတေဘယ်ဓာတ်ပုံဆိုင်၊လမ်းမတော်လမ်းတောင်ဘက်၊ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်
အနီးအောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ခင်ဦးမြို့။
၁၅ ဝက်လက်မြို့နယ် အမှတ်(၃)ကြံ့ခိုင်ရပ်ကွက်၊ ဝက်လက်မြို့၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း
အတွင်း
၁၆ ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂၉၈)ရေဦး-မုံရွာကားလမ်းဘေး၊ တောင်ပြင်ရပ်၊ဒီပဲရင်းမြို့၊ မြို့မရပ်ကွက်၊
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု OSS ရုံးခန်း
၁၇ ကန့်ဘလူမြို့နယ် အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊စုပေါင်းရုံးဝင်းအတွင်း၊ ကန့်ဘလူမြို့။
၁၈ ကျွန်းလှမြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ ပျဉ်းမမြိုင်ရပ်ကွက်၊ကျွန်းလှမြို့။
၁၉ တန့်ဆည်မြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဟောင်းအတွင်း၊ ဗိုလ်မြရပ်ကွက်၊
တန့်ဆည်မြို့။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
၂၀ ရေဉီးမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊အောင်ဆန်း(၂)လမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်
ရေဦးမြို့။
၂၁ ကသာမြို့နယ် ကလပ်လမ်း၊ရပ်ကွက်(၄)၊ ကသာမြို့။
၂၂ ဗန်းမောက်မြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ မြို့မကျောက်တိုင်အနီး၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊
မြို့မရပ်၊ ဗန်းမောက်မြို့။
၂၃ အင်းတော်မြို့နယ် ဗန်းမောက်ကားလမ်းဘေး၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ အင်းတော်မြို့။
၂၄ ကောလင်းမြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ကောလင်းမြို့။
၂၅ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မိုးကောင်းရပ်ကွက်၊ပင်လည်ဘူးမြို့။
၂၆ ထီးချိုင့်မြို့နယ် အမှတ်(၁)စံပြရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့။
၂၇ ဝန်းသိုမြို့နယ် အမှတ်(၉၅)ချွန်းတောင်တန်းရပ်ကွက်၊ဝန်းသိုမြို့။
၂၈ ကလေးမြို့နယ် အမှတ်(၁၁)နယ်မြေ(၃)လျှပ်စစ်လမ်း၊ အောင်မြေမာန်ရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့။
၂၉ ကလေးဝမြို့နယ် ချင်းတွင်းမြစ်သာလူမှုကူညီရေးအသင်း၊ ရပ်ကွက်(၂)အောင်စံပယ်လမ်း၊
ကလေးဝမြို့။
၃၀ မင်းကင်းမြို့နယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊စိုင်းတန်းလမ်း၊ မင်းကင်းမြို့။
၃၁ တမူးမြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးနှင့်အနီး၊ OSS  ရုံးခန်းအတွင်း၊ ဈေးတန်း
ရပ်ကွက်၊ တမူးမြို့။
၃၂ မော်လိုက်မြို့နယ် မေတ္တာလမ်း၊ကျောင်းတောင်ရပ်၊ မော်လိုက်မြို့။
၃၃ ဖောင်းပြင်မြို့နယ် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ ခန္တီး-မုံရွာဗျူဟာလမ်းဘေး၊
အင်ကြင်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊ ဖောင်းပြင်မြို့။
၃၄ ခန္တီးမြို့နယ် မ/၃၇၉ ဈေးလမ်းမကြီး၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ခန္တီးမြို့၊ ရုပ်/သံဝင်းအတွင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်
ရာ၊ ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်
၃၅ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံးဝင်း၊ကမ်းနားလမ်း၊နောင်ပဂျစ်ရပ်ကွက်၊ဟုမ္မလင်းမြို့။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ(၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ ဒုတိယထပ်၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ ဆန်းချီရပ်ကွက်၊
ထားဝယ်မြို့။
ထားဝယ်ခရိုင်/မြို့နယ် မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ ဒုတိယထပ်၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ ဆန်းချီရပ်ကွက်၊
ထားဝယ်မြို့။
ရေဖြူမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်းအပေါ်ထပ်၊ ကျောက်တိုင်လမ်း၊
(ခ)ရပ်ကွက်၊ရေဖြူမြို့။
လောင်းလုံမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်းအပေါ်ထပ်၊ အောင်ဆန်းလမ်း၊
(ခ)ရပ်ကွက်၊လောင်းလုံမြို့။
သရက်ချောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံးဝင်းမြေညီထပ်ဌာနလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊
သရက်ချောင်းမြို့။
မြိတ်ခရိုင်/မြို့နယ် မြိတ်ခရိုင်/မြို့နယ်တရားရုံးရှေ့၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံးအပေါ်ထပ်၊
တရားရုံးလမ်း၊ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။
ကျွန်းစုမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျွန်းစုမြို့။
ပုလောမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဟောင်း၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့။
တနင်္သာရီမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ ရုံးတောင်လမ်း၊ချောင်းကြီးရပ်ကွက်၊
တနင်္သာရီမြို့။
၁၀ ကော့သောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံးဝင်းအတွင်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ စုပေါင်းရုံးလမ်း
ကော့သောင်းမြို့။
၁၁ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၉)ပိတောက်လမ်း၊ ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ဘုတ်ပြင်းမြို့၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်
ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးဝင်းအတွင်း၊ပဲခူးမြို့။(ယခင်မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး)
ပဲခူးမြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးဝင်းအတွင်း၊ပဲခူးမြို့။(ယခင်မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး)
သနပ်ပင်မြို့နယ် စံမိတ္တူခန်းမ၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ဘူတာပိုင်းရပ်ကွက်၊သနပ်ပင်မြို့။
ကဝမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်း၊ကဝမြို့။
ဒိုက်ဉီးမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမြို့။
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် စာတိုက်လမ်း၊မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်၊ညောင်လေးပင်မြို့။
ရွှေကျင်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်း၊ အဆောင်အမှတ်(၁၀-A)
ရှမ်းကျေးရပ်ကွက်၊ဘုရားကြီးလမ်း၊ရွှေကျင်မြို့။
ကျောက်တံခါးမြို့နယ် ရုံးလမ်း၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ကျောက်တံခါးမြို့။
ဝေါမြို့နယ်  ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက်၊ဝေါမြို့။
၁၀ တောင်ငူမြို့နယ် တောင်ငူခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ တောင်ငူ-သံတောင်
လမ်း၊(၁၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့။
၁၁ ရေတာရှည်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်း၊ မီးသတ်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ရေတာရှည်မြို့။
၁၂ အုတ်တွင်းမြို့နယ် စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ အမှတ်(၇)ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ကြက်သွန်ခင်း(၁)ရပ်ကွက်၊
အုတ်တွင်းမြို့။
၁၃ ဖြူးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ဖြူးမြို့။
၁၄ ထန်းတပင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်း၊ ထန်းတပင်မြို့။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
၁၅ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်း၊ ဗျူဟာလမ်း၊ သိမ်တန်းရပ်ကွက်၊
ကျောက်ကြီးမြို့။
၁၆ ပြည်မြို့နယ်(ယာယီ) ပြည်မြို့နယ်ရုံး၊ ကမ်းနားလမ်း၊ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ပြည်မြို့။
၁၇ ပန်းတောင်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရုံး၊အမှတ်(၂၁၃)သိပ္ပံလမ်း၊ကြခတ်ရပ်ကွက်၊ပန်းတောင်းမြို့။
၁၈ ရွှေတောင်မြို့နယ်
(ယာယီ)
ရွှေတောင်မြို့နယ်ရုံး၊သစ်ချိုပင်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ရွှေတောင်မြို့။
၁၉ ပေါင်းတည်မြို့နယ်
(ယာယီ)
ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရုံး၊ အမှတ်(၇၈၅)ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ရွှေတည်(၁)မင်းကွက်၊
(၃)ရပ်ကွက်၊ ပေါင်းတည်မြို့။
၂၀ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
အမှတ်(၄/၄၀၀)ပိတောက်လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ပေါက်ခေါင်းမြို့။
၂၁ သဲကုန်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
အမှတ်(၃၇၅)ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊သဲကုန်းမြို့။
၂၂ သာယာဝတီမြို့နယ်
(ယာယီ)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ဆရာစံမြို့သစ်၊အလယ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သုံးဆယ်မြို့။
၂၃ လက်ပံတန်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်း၊ဘောလုံးကွင်း(၆)လမ်း၊ မအူကုန်း ရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်းမြို့။
၂၄ မင်းလှမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်း၊အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊မင်းလှမြို့။
၂၅ မိုးညိုမြို့နယ်
(ယာယီ)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊မိုးညိုမြို့။
၂၆ အုတ်ဖိုမြို့နယ်
(ယာယီ)
ပင်းယလမ်း၊ချမ်းမြသာမြေမြို့သစ်၊မိုးညိုတန်းရပ်ကွက်၊အုတ်ဖိုမြို့။
၂၇ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် အမှတ်(၇၂)ဂါတ်သစ်လမ်း၊ အနောက်တောင်ရပ်ကွက်၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့။
၂၈ ဇီးကုန်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
အေးမြသုခ(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ဇီးကုန်းမြို့။
၂၉ နတ်တလင်းမြို့နယ်
(ယာယီ)
ဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊နတ်တလင်းမြို့။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ(၄/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  ၂၉-၃၀လမ်းကြား၊ ၆၈-၇၀လမ်းကြားစုပေါင်းရုံးဝင်း၊ မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးဟောင်း
အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၁၃-၁၄လမ်းကြား၊ ၈၇လမ်း၊အကွက်(၆၉)၊ ပြည်ကြီးရန်လုံရပ်
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ၈၉ လမ်း၊ ၃၀-၃၁ကြား ရုံးခန်း၊ ၆၃လမ်း၊ ၄၁-၄၂ကြား
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် လမ်း၃၀၊ ၆၈-၆၉ကြားရှိ စုပေါင်းရုံးဝန်းအတွင်း
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဘီလမ်း၊ ကန်သာယာ၊ ၅၈-၅၉ကြား
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ညည၆၃/၇၀၊ သင်ပန်းကုန်းရပ်ကွက်
အမရပူရမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စုပေါင်းရုံး၊ အမရပူမြို့
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာ(၁)
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အမှတ်၆၅၊ သံယောဇဉ်လမ်း၊ ယူကိုဇလပ် ရကက-၁ ၊ပြင်ဉီးလွင်မြို့
၁၀ မတ္တရာမြို့နယ် ၂၇လမ်းနှင့်၂၈လမ်းကြားအမှတ်(၂) နယ်မြေ၊ မြို့သစ်ရပ်၊ မြို့မစေျးအရှေ့ဘက်
မတ္တရာ
၁၁ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရှေ့နေကြီးများနားနေခန်း၊ မြို့နယ်တရားရုံးဝန်း၊ စဉ့်ကူးမြို့။
၁၂ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အမှတ်(၅၄)၊ မြို့ကွက်သစ်၊ သပိတ်ကျင်းမြို့
၁၃ မိုးကုတ်မြို့နယ် တိုက်ခန်းအမှတ်(၄)၊ မြေညီထပ်၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ နီလာဈေး၊ မြို့မရပ်ကွက်၊
မိုးကုတ်မြို့
၁၄ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် သင်တောင်းကျေးရွာ၊ ကျောက်ဆည်မြို့
၁၅ မြစ်သားမြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြစ်သားမြို့
၁၆ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံးဟောင်း၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊
စဉ့်ကိုင်မြို့။
၁၇ တံတားဦးမြို့နယ် ဘူတာရပ်၊ တံတားဦးမြို့
၁၈ မိတ္တီလာမြို့နယ် ဒုတိယလမ်းမတော်၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်၊ မိတ္ထီလာမြို့
၁၉ သာစည်မြို့နယ် အမှတ်၆ ရပ်ကွက် သာစည်မြို့
၂၀ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝန်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့
၂၁ မလှိုင်မြို့နယ် အမှတ်-၄ ရပ်ကွက်၊ မလှိုင်မြို့၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အနီး၊ အကွက်(၄)
၂၂ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ရှေ့နေများနားနေခန်း၊ ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ ရမည်းသင်းမြို့
၂၃ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရှေ့နေများနားနေခန်း၊ မြို့နယ်တရားရုံး
၂၄ မြင်းခြံမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝန်းအတွင်းအောက်ထပ်၊ မြင်းခြံမြို့
၂၅ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် တိုက်(၄)၊ (A-1)၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ နွားထိုးကြီးမြို့။
၂၆ တောင်သာမြို့နယ် အထက မြောက်ဘက်၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့။
၂၇ ငါန်းဇွန်မြို့နယ် အမှတ်-၁ ရပ်ကွက် ငါန်းဇွန်မြို့
၂၈ ညောင်ဦးမြို့နယ် အရှေ့မြောက်ထောင့်အခန်း၊ အနော်ရထာခန်းမ၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
ဦးစီးဌာန ၊ညောင်ဦးမြို့
၂၉ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စုပေါင်းရုံးဝင်းအတွင်း၊
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
၃၀ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
၃၁ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အခန်း(၁၀၅)၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(မြေညီထပ်)၊ ဆင်ရတနာအနီး၊
ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုကားလမ်း၊ ရန်အောင်(၁)ရပ်ကွက်
၃၂ လယ်ဝေးမြို့နယ် အမှတ်-၂ ရပ်ကွက်၊ လယ်ဝေးမြို့
၃၃ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း
၃၄ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
၃၅ တပ်ကုန်းမြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
၃၆ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့
မွန်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ (၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊စတုတ္ထထပ်၊ပန်းပဲတန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့။
မော်လမြိုင်ခရိုင်/မြို့နယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊တတိယထပ်၊ပန်းပဲတန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့။
ကျိုက်မရောမြို့နယ် အတ္ထရံခန်းမ၊ ဘုရားကြီးရှေ့၊ကျိုမရောမြို့။
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ကျွန်းသာယာခန်းမ၊(VIP) ခန်း၊ချောင်းဆုံမြို့။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် အမှတ်(၅၅)သီရိရတနာလမ်း၊ ဆက်သစ်ရပ်၊သံဖြူဇရပ်မြို့။
မုဒုံမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ မုဒုံမြို့။
ရေးမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းအတွင်း၊ ရေးမြို့။
သထုံခရိုင်/မြို့နယ် အမှတ်(၂၆)ဘူတာလမ်း၊ အောက်ကျင်းရပ်၊ သထုံမြို့။
ပေါင်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းအတွင်း၊ ပေါင်မြို့။
၁၀ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးရုံးဝင်းအတွင်း၊ မြို့မဈေးရှေ့၊ သီတာလမ်း၊
မြောက်ပိုင်းရပ်၊ကျိုက်ထိုမြို့။
၁၁ ဘီးလင်းမြို့နယ် အမှတ်(၅၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဆရာစံရပ်၊ ဘီးလင်းမြို့။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ(၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ မေယုလမ်း/မင်းဘာကြီးလမ်း၊ဘောလုံးကွင်း
ရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့။
မြောက်ဦးမြို့နယ် အောက်တန်းရပ်ကွက်၊မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးရှေ့လမ်းမ၊မြောက်ဦးမြို့။
မင်းပြားမြို့နယ် မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားတကာလမ်းသွယ်(၃)မင်းပြားမြို့။
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ မင်းပြားမြို့။
မြေပုံမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ သဲတန်းရပ်ကွက်၊ မြေပုံမြို့
မောင်တောမြို့နယ် ရှေ့နေများနားနေခန်း၊ ခရိုင်တရားရုံး၊ မောင်တောမြို့။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဘူးသီးတောင်မြို့။
သံတွဲမြို့နယ် သံတွဲမြို့နယ်တရားရုံးရှေ့နေရုံးခန်း၊ သံတွဲမြို့။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် အမှတ်(၅၁)ဦးဥတ္တမလမ်း၊ဂူတာရပ်ကွက်၊တောင်ကုတ်မြို့။
ဂွမြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြအိန္ဒြေတည်းခိုခန်း၊ ဂွမြို့။
၁၀ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဝင်း၊လေယာဉ်ကွင်းဆင်းလမ်း၊အစိုးရရပ်ကွက်၊ကျောက်ဖြူမြို့။
၁၁ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ လောင်းချောင်းလမ်းမကြီး၊ရမ်းဗြဲမြို့။
၁၂ အမ်းမြို့နယ် မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဟောင်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အမ်းမြို့။
၁၃ မာန်အောင်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ မာန်အောင်မြို့။
၁၄ စစ်တွေမြို့နယ် အခန်း(၁၆)၊ ဒုတိယထပ်၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။
၁၅ ပေါက်တောမြို့နယ် အမှတ်(၃၃)အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ဦးဥတ္တမလမ်း၊ပေါက်တောမြို့။
၁၆ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမှတ်(၇၆)ဌာနလမ်း၊ချောင်းဝရပ်ကွက်၊ ရသေ့တောင်မြို့။
၁၇ ကျောက်တော်မြို့နယ် အမှတ်(၃၇၁)ဦးအောင်ဇံဝေလမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ကျောက်တော်မြို့။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ (၄/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(ယာယီ)
အမှတ်(၅၃/၅၅)မဟာဗန္တုလပန်းခြံလမ်း(ဘားလမ်း)မြေညီထပ်၊ကျောက်တံတား
မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်
‌‌တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အမှတ်(၁၂၁၉/ခ)ကုန်းဘောင်(၁၅)လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အမှတ်(၉)၊ပထမထပ်(ဝဲ)၊၁၀၇လမ်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
မြို့နယ်။
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) အမှတ်(၉၃၆)၊ဗိုလ်စောနောင်လမ်း၊အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အမှတ်(၃၇)၊ပထမထပ်(ယာ)၊ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အမှတ်(၁၂၂)၊(၃)လွှာ၊လမ်း(၅၀)၊(အလယ်ဘလောက်)၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
တာမွေမြို့နယ် အမှတ်(၅၆၄)၊ရွှေဝါလမ်း၊မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်။
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) တိုက်(၃၉)၊ ဒုတိယထပ်၊အင်းဝအိမ်ရာ။
ဒေါပုံ အမှတ်(၁၆၄)၊မြေညီထပ်၊စံပြ(၂)လမ်း၊ယမုံနာ(၂)ရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အမှတ်(၈၀၅)၊ဇဋိလ(၄)လမ်း၊(၁၆/၁)ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
၁၀ ‌‌မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အမှတ်(၂၃၆)၊ဥက္ကာ(၈)လမ်း၊(ဂ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
၁၁ ဒဂုံမြို့သစ်
(မြောက်ပိုင်း)
(၃၇)ရပ်ကွက်၊ရုံးပတ်လမ်း၊မြို့နယ်တရားရုံးအနီး
၁၂ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)၊မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းအပေါ်ဆုံးထပ်၊
အမှတ်(၉၁)ရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြစ်လမ်းနှင့် ပုဏ္ဏာမီလမ်းထောင့်။
၁၃ သာကေတမြို့နယ် အဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်၍ အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးမှ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပါမည်။
၁၄ ရန်ကင်းမြို့နယ် အဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်၍ အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးမှ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပါမည်။
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်
အလုံမြို့နယ် အမှတ်(၃၆)၊ကရင်ခြံရပ်ကွက်၊ပိန္နဲချောင်း၊အလုံမြို့နယ်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၄၉၃)၊မြေညီထပ်(အလယ်)၊နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အမှတ်(၃၉ ) ( ၅ / B ) ၊အောင်သပြေလမ်း၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
လမ်းမတော်မြို့နယ် အမှတ်(၁၀၁)၊ အခန်း (၅၀၄)၊လမ်းသစ်ရိပ်သာလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အမှတ်(၁၇ / B ) ၊ သာဓုလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ် အမှတ်(၁၁၈)၊(၃၃)လမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ်(၁၇) အခန်း(၃)၊မြေညီထပ်၊နဝဒေးလမ်း ၊ဒဂုံမြို့နယ်။
လသာမြို့နယ် အမှတ်(၁၀၇/၃) ၊(၂၃) လမ်း၊လသာမြို့နယ်။
၁၀ လှိုင်မြို့နယ် တိုက်(၇၅)၊ မာလာမြိုင် (၂)လမ်း၊(၁၆)ရပ်ကွက် ၊လှိုင်မြို့နယ်။
၁၁ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အမှတ်(၅၃) ၊ (၂၉) လမ်းအောင်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
၁၂ ဗဟန်းမြို့နယ် ၁၇(က)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်
သန်လျင်မြို့နယ် အမှတ်(၁၇)၊သိမ်ချောင်းလမ်း၊မြို့သစ်လယ်ရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ်
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၂၉) ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မြို့သစ်ထန်းတောရပ်၊ကွမ်းခြံကုန်းမြို့။
တွံတေးမြို့နယ် အမှတ်(၄၅)၊ ရွှေဆံတော်(၁၀)လမ်း၊ရွှေစံတော်ရပ်ကွက်၊တံတေးမြို့နယ်။
ကော့မှူးမြို့နယ် တရားရုံးလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ကော့မှူးမြို့နယ်။
ခရမ်းမြို့နယ် အမှတ်(၄၃၆)၊ သတိပဌာန်ကျောင်းလမ်း ၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့နယ်။
ဒလမြို့နယ် အမှတ်(၆၁၂) ၊ ဗိုလ်ဥတ္တမလမ်း၊ စက်မြေရပ်ကွက်၊ဒလမြို့နယ်။
သုံးခွမြို့နယ် အမှတ်(၂၃)၊ သဇင်လမ်း ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုံးခွမြို့နယ်။
ဆိပ်ကြီးခနော်မြို့နယ် အမှတ်(၃၀၃)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဆိပ်ကြီးအနောက်ရပ်ကွက်၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်။
ကျောက်တန်းမြို့နယ် အမှတ်(၃၉)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်။
၁၀ ကိုကိုကျွန်းမြို့နယ် လိပ်စာတောင်းထားဆဲ
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်
အင်းစိန်မြို့နယ် အင်းစိန် စုပေါင်းရုံးအတွင်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ် တိုက်(၂)အခန်း(၁)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်အိမ်ယာ၊( Shopehouse ) ယုဇနလမ်း၊အမှတ်(၇)
ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
တိုက်ကြီးမြို့နယ် မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊သူရလမ်း၊မြို့နယ်တရားရုံးအနီး
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ်(၁၇၁/က)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊အပိုင်း(၆)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
လှည်းကူးမြို့နယ် ဈ/၁၇၁ /မြို့မဗဟိုလမ်း၊ဈေးကြီးရပ်ကွက်၊လှည်းကူးမြို့နယ်။
ထန်းတပင်မြို့နယ် အိမ်အမှတ်(၁)၊ဦးစံအေးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့နယ်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အမှတ်(၄၅)၊ ( ၁၄)လမ်း ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။
မှော်ဘီမြို့နယ် အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးသာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းသတင်းပေးပို့ထားရှိပြီးအဆိုပါအဖွဲ့ဝင်
မှာလည်း ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေး
ပါ။
ရှမ်းပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့( ရုံးဟောင်း) ၊ သစ်တောရပ်ကွက်။
တောင်ကြီးမြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့(ရုံးဟောင်း)၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်။
ညောင်ရွှေမြို့နယ် မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊အိမ်အမှတ်(၁၀)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ညောင်ရွှေမြို့။
ဟိုပုံးမြို့နယ် မ/၁၀၄ ၊ နယ်မြေ(၁၁)၊မြို့ဦးရပ်ကွက်၊ဟိုပုံးမြို့။
ဆီဆိုင်မြို့နယ် အမှတ်(မဂလ/၃၀)၊ အခန်း(၁၊ ၂) တရားရုံးလမ်းနှင့်၊ စိန်ပန်းလမ်းထောင့်၊
မင်္ဂလာရပ်၊ ဆီဆိုင်မြို့။
ကလောမြို့နယ် အတွင်းရေးမှူးနေအိမ်၊ရပ်ကွက်(၁၀)၊ ဥမင်ဘုရားလမ်း၊ မြတ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်
လုပ်ငန်း၊ ဘူတာလမ်းနှင့် ထင်းရှူးမြိုင်လမ်းဆုံ၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ ကလောမြို့
ပင်းတယမြို့နယ် ဒေသဦးစီးမှူးရုံး၊ ဆင်ခေါင်းရပ်ကွက်၊ပင်းတယမြို့
ရွာငံမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်၊ ကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊အထက ကျောင်းရှေ့၊ရွာငံမြို့။
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ဖယ်ခုံမြို့နယ် ဈေးဆိုင်ခန်း၊ညောင်ကုန်း(၂)ရပ်ကွက်၊မိန်းလမ်းဘေး၊ဘုရားကျောင်းတိုက်တန်း
လျား၊ဖယ်ခုံမြို့။
မိုးနဲမြို့နယ် ဥယျာဉ်ရပ်ကွက်၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးရုံး၊ မိုးနဲမြို့
၁၀ တန့်ယန်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၄)၊ အုပ်စု(၁)၊ ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်၊ ရပ်ကွက်(၅)၊ တန့်ယန်းမြို့
၁၁ မိုးမိတ်မြို့နယ် အမှတ်(၁၀၈)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ ဟော်နန်းရပ်ကွက်၊ မိုးမိတ်မြို့
၁၂ မဘိမ်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၂၃)၊ ဦးအုန်းမြင့်(အဖွဲ့ဝင်) နေအိမ်၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဘိမ်းမြို့။
၁၃ မူဆယ်မြို့နယ် ထွေ/အုပ်ရုံးဟောင်း၊မြို့တော်ခန်းမရှေ့၊ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊မူဆယ်မြို့
၁၄ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ထွေ/အုပ်ရုံး၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ ကွတ်ခိုင်မြို့
၁၅ ကျောက်မဲမြို့နယ် ရှေ့နေများအသင်း၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၊ကျောက်မဲမြို့
၁၆ သီပေါမြို့နယ် OSS ရုံး၊ ဇာတ်စုရပ်ကွက်၊ သီပေါမြို့
၁၇ နောင်ချိုမြို့နယ် OSS ရုံး၊ ထွေ/အုပ်ရုံး တောင်ရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်စိုးလမ်း၊နောင်ချိုမြို့
၁၈ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ထွေ/အုပ်ရုံး ၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ပါလျံရပ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့
၁၉ တာချီလိတ်မြို့နယ် ဒီပါကျော်ဈေးအပေါ်ထပ်၊ချစ်ကြည်ရေးတံတား၊အမှတ်(၁) ဝမ်ကောင်းရပ်၊
တာချီလိတ်မြို့
၂၀ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် ထွေ/အုပ်ရုံး ၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ဆိုက်ခေါင်လမ်း၊မိုင်းဆတ်မြို့
၂၁ ပင်လောင်းမြို့နယ် ဈေးတန်းရပ်၊ မင်းလမ်း၊ ပင်လောင်းမြို့
၂၂ ရပ်စောက်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ ရပ်စောက်မြို့
၂၃ လွိုင်လင်မြို့နယ် ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်ရေးမှူးရုံး၊
ရပ်ကွက်(၃) လွိုင်လင်မြို့။
၂၄ နမ့်စန်မြို့နယ် ရေကန်လမ်း၊ အမှတ်(၅/၁၄၂)၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ နမ့်စန်မြို့
၂၅ လားရှိုးမြို့နယ် အမှတ်(၇)၊ ဒေါနလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၂)၊ လားရှိုးမြို့
၂၆ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ် ၊၂၂၄ ဈေးတန်းရပ် ၊ နမ့်ခမ်းမြို့
၂၇ သိန္နီမြို့နယ် (၁၆.၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိ၍ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးများ၏တည်နေရာလိပ်စာများ(၂/၂၀၂၀)
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ မြတ်တိုရပ်ကွက်၊ပုသိမ်မြို့။
ပုသိမ်မြို့နယ်/ခရိုင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ မြတ်တိုရပ်ကွက်၊ပုသိမ်မြို့။
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့။
ရေကြည်မြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံးရှေ့နေများနားနေခန်း၊ရေကြည်မြို့။
ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၅၁)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ သစ်ဆိပ်ကုန်းအုပ်စု၊ကျောင်းကုန်းမြို့။
ကျုံပျော်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအောက်ထပ်၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ရပ်ကွက်၊ ကျုံပျော်မြို့။
သာပေါင်းမြို့နယ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မြို့ဦးကျောင်းလမ်း၊သာပေါင်းမြို့။
ငပုတောမြို့နယ် တပ(၇၀)ယုဇနလမ်း၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ငပုတောမြို့။
ဟင်္သာတခရိုင်/မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ တာ(၅၀)တောင်ရပ်ကွက်၊ဟင်္သာတမြို့။
၁၀ ဇလွန်မြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံးဝင်းအတွင်း၊ရှေ့နေများရုံးခန်း၊ဇလွန်မြို့။
၁၁ မြန်အောင်မြို့နယ် မြို့ပြနှင့်အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စုပေါင်းရုံးအပေါ်ထပ်၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်အနီး၊
မြန်အောင်မြို့။
၁၂ ကြံခင်းမြို့နယ် မဟာဘောဂလမ်း၊စိုက်ပျိုးရေးသမဆေးဆိုင်အနီး၊ရွာသစ်ရပ်ကွက်၊ကြံခင်းမြို့။
၁၃ အင်္ဂပူမြို့နယ် ကံ့ကော်လမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊အင်္ဂပူမြို့။
၁၄ လေးမျက်နှာမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊
လေးမျက်နှာမြို့။
၁၅ မြောင်းမြမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းအတွင်း၊အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊
မြောင်းမြမြို့။
၁၆ အိမ်မဲမြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံး၏အနောက်ဘက်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း
အတွင်း၊ကမ်းနားလမ်းအထက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊အိမ်မဲမြို့။
၁၇ ဝါးခယ်မမြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံးဝင်းအတွင်း၊စာရေးကုန်းရပ်ကွက်၊ဝါးခယ်မမြို့။
၁၈ လပွတ္တာမြို့နယ် စိန်ရတုလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဘေး၊ လပွတ္တာမြို့
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
ရုံးတည်ရှိရာလိပ်စာ
၁၉ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် အမှတ်(၄)၊ ဘုရင့်နောင်(၁)လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်။
၂၀ မအူပင်ခရိုင် ခရိုင်တရားရုံးဝင်း၊ မင်းလမ်း၊ စာရေးကုန်းရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့နယ်။
၂၁ ညောင်တုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၁၈)၊ (၁၃)လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ညောင်တုန်းမြို့
၂၂ ပန်းတနော်မြို့နယ် ယုဇနလမ်း၊ အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ်(၁)၊ ပန်းတနော်မြို့
၂၃ ဓနုဖြူမြို့နယ် (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ ဓနုဖြူမြို့
၂၄ ဖျာပုံခရိုင် မြို့နယ်တရားရုံးဝင်းအတွင်း၊ ရှေ့နေများနားနေခန်း၊ ဒုတိယလမ်းနှင့် သိရိမြိုင်
လမ်းဒေါင့်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့
၂၅ ဘိုကလေးမြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းအတွင်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊
ဘိုကလေးမြို့
၂၆ ဒေးဒရဲမြို့နယ် မြို့နယ်တရားရုံးဝင်းအတွင်း၊ ရှေ့နေများနားနေခန်း၊ ဒေးဒရဲမြို့
၂၇ ကျိုက်လတ်မြို့နယ် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်းအတွင်း၊ Oss ရုံးနှင့်တွဲလျက် အခန်း
ကျိုက်လတ်မြို့

Send us Mail

  • Union Legal Aid Board Building No.1, Cluster 3,Sports’ Village, Wunna theikdi Ward NayPyiTaw
  • Call: 067 8103424
  • E-mail: help@ulab.gov.mm

Close