ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

ကယားပြည်နယ်

၁။    ကယားပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးကို ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ခရိုင်စုပေါင်းရုံးဝင်းအတွင်းရှိ ခရိုင်စုပေါင်းရုံးအဆောက် အဦ၏ ဒုတိယထပ် အခန်းအမှတ် (၁၁၊ ၁၂)တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကယားပြည်နယ် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက် အကူ ပေးရေး အဖွဲ့၏ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု(အခြေအနေမှာ)

၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ယခင်လက်ကျန်အမှု (၇)

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုသစ်လက်ခံ(၁၀)

(၆)လတာကာလအတွင်း ပြီးပြတ်မှု (၅)မှု

၂၅-၅-၂၀၂၀ ယခုလက်ကျန်အမှု (၁၂)မှု

၃။    ကယားပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များမှ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပထမ(၆)လ ပတ်အတွင်း အများပြည်သူတို့အား အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

  • (၂၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ဖရူဆိုမြို့နယ်ခန်းမတွင် ပြည်သူလူထု(၃၀၀)ဉီး
  • (၂၆-၁၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် စိန်ဂျိုးဇက်ကျောင်း ဓမ္မရုံတွင်ပြည်သူလူထု(၃၅၀)ဉီး
  • (၃-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ရှားတောမြို့နယ်စုပေါင်းရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြည်သူလူထု(၇၀)ဉီး
  • (၁၈-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် လွိုင်ကော်မြို့နယ်ခန်းမတွင် ပြည်သူလူထု(၄၇၀)ဉီး

တို့အားတွေ့ဆုံပြီး ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးဉပဒေပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အခြေခံမူ၊ ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူတောင်းခံခွင့်ရှိသူနှင့် တောင်းခံပုံနည်းလမ်းတို့ကို ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၄။    (၁၀-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ(၁၉-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိကျင်းပသော(၆၈)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းများပြသရာတွင်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး ကယားပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့မှခင်းကျင်းပြသသော ပြခန်းတွင်လာရောက်ကြသည့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ပြည်သူများ၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များ၏ ကြည့်ရူလေ့လာမေးမြန်းချက်များအား ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

 

ကရင်ပြည်နယ်

၁။    ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိ မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ၏ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ထားမှု အခြေအနေ

အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း (၈)

မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း(၄)

စုစုပေါင်း(၁၂)ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း  ကရင်ပြည်နယ် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက် အကူ ပေးရေး အဖွဲ့၏ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု(အခြေအနေမှာ)

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုသစ်လက်ခံ(၃၅)

(၆)လတာကာလအတွင်း ပြီးပြတ်မှု (၂၃)မှု

၂၅-၅-၂၀၂၀ ယခုလက်ကျန်အမှု (၁၂)မှု

၃။ ကရင်ပြည်နယ် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ခရိုင်/မြို့နယ် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များမှ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပထမ(၆)လ ပတ်အတွင်း အများပြည်သူတို့အား ဉပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ စုစုပေါင်း(၁၃)ခု  ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 

မွန်ပြည်နယ်

၁။    မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိ မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ၏ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ထားမှု အခြေအနေ

အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း (၈)

မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း(၃)

စုစုပေါင်း(၁၂)ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့၏ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု(အခြေအနေမှာ)

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုသစ်လက်ခံ(၇၅)

(၆)လတာကာလအတွင်း ပြီးပြတ်မှု (၁၈)မှု

၂၅-၅-၂၀၂၀ ယခုလက်ကျန်အမှု (၅၇)မှု

 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ၏ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ထားမှု အခြေအနေ

အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း (၁၂)

မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း(၁၇)

စုစုပေါင်း(၂၉)ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက် အကူ ပေးရေး အဖွဲ့၏ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု(အခြေအနေမှာ)

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုလက်ကျန်(၈၅)မှု

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုသစ်လက်ခံ(၁၁၉)

(၆)လတာကာလအတွင်း ပြီးပြတ်မှု (၃၄)မှု

၃။    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ခရိုင်/မြို့နယ် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များမှ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပထမ(၆)လ ပတ်အတွင်း အများပြည်သူတို့အား ဉပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ စုစုပေါင်း(၃၉)ခု  ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

 

ကချင်ပြည်နယ်

၁။    ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့နှင့် ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိ မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ၏ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ထားမှု အခြေအနေ

အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း (၈)

မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသည့် ရုံးခန်းပေါင်း(၄)

စုစုပေါင်း(၁၂)ရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့၏ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု(အခြေအနေမှာ)

၁၄-၁၁-၂၀၁၉ ယခင်လက်ကျန်အမှု (၃၉)

(၆)လတာကာလအတွင်း အမှုသစ်လက်ခံ(၂၂)

(၆)လတာကာလအတွင်း ပြီးပြတ်မှု (၁၇)မှု

၃။    (၆)လပတ်အတွင်း ဉပဒေအကြံဉာဏ်ပေးမှုအခြေအနေမှာ ကချင်ပြည်နယ်(၁)မှု၊ တနိုင်းမြို့နယ် တွင်(၁)မှု၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်(၂)မှု၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်(၁)မှုနှင့် မံစီမြို့နယ်တွင်(၁)မှု စုစုပေါင်း(၆)မှု အကြံ ဉာဏ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၄။    ဉပဒေအသိပညာပေးမှုအခြေအနေ

ဉပဒေဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့သည် မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းအသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းအသိပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်ဉပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့သည် မိမိတို့မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ကွင်းဆင်း၍လည်းကောင်း ဉပဒေ အသိပညာပေးခြင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၆)လပတ်အတွင်း စုစုပေါင်းအကြိမ်ရေ (၂၈)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Close