ဘုတလင်မြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ရုံးခန်းဆိုင်းဘုတ်တင်အခမ်းအနား (၈-၁၁-၂၀၁၉ )

ဘုတလင်မြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ရုံးခန်းဆိုင်းဘုတ်တင်အခမ်းအနား (၈-၁၁-၂၀၁၉ )

ဘုတလင်မြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ရုံးခန်းဆိုင်းဘုတ်တင်အခမ်းအနား (၈-၁၁-၂၀၁၉ )

၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဘုတလင်မြို့နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်စန်း မှ အမှာစကားပြောကြား

administrator

Close