ပညာပေးအစီအစဉ်

  • အထောက်အကူပေးသူများကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်း
  • သင်တန်းပေးခြင်း
  • ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်း
  • မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးခြင်း
  • လက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှခြင်း
  • ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များမှ အသိအမှတ်ပြု ထားသည့် ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးသည့် ရှေ့နေ/ ဉပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးသူ အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုပါက လျှောက်ထားရန်ပုံစံ

အမှုလက်ခံစာရွက်

အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ


အမှုအကျဉ်းချုပ်

Close